Happy Dog

Zajęcia w terenie („przedszkole”) dla psów w wieku od 3 miesiąca życia
oraz starszych, nie szkolonych. 

Właściwe ukształtowanie rozwoju  psychicznego psa i przystosowanie go do życia w społeczeństwie. Nauka tworzenia prawidłowych relacji między psem a przewodnikiem.

Przyzwyczajanie psa do imienia i przychodzenia do przewodnika.

Oswajanie z innymi psami.

Nauka kierowania psem , przywoływania,
wykonywania podstawowych komend, zabawa z aportem,
zapoznanie ze skokami przez przeszkody.
Przygotowanie do wszechstronnego szkolenia.

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów - ZKwP Oddział w Łodzi , Łódź Al. Kościuszki 48,
e-mail: lodz@zkwp.pl, tel: 793 380 808, +48 42 637 66 00

© BAI