Dyscypliny

Przyjmujemy do szkolenia psy

rasowe i  nierasowe

Bliższe informacje w gablocie w lokalu Oddziału

Zapisy w sekretariacie lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie 
Kursy rozpoczynają się w miarę zgłoszeń chętnych.

Szkolenia prowadzone przez  ZKwP kończą się egzaminem, który jest sprawdzianem jakości pracy instruktora. Związek Kynologiczny nie ponosi odpowiedzialności za wyniki szkolenia prowadzonego przez osoby podające się za instruktorów, które nie są na liście instruktorów ZKwP.

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów - ZKwP Oddział w Łodzi , Łódź Al. Kościuszki 48,
e-mail: lodz@zkwp.pl, tel: 793 380 808, +48 42 637 66 00

© BAI